Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kulvos filialas

Adresas: Tarybų g. 2, Kulvos k., 55350, Jonavos r.
Tel.: 8 (349) 49438; el. paštas: kulva@jonbiblioteka.lt ;
Facebook: www.facebook.com/Kulvosbiblioteka/  
Instagram: https://www.instagram.com/kulvos_biblioteka/ 
Bibliotekininkė: Vita Radionovienė

Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kulvos filialas šiais metais (2021 m.) švenčia 70-uosius gyvavimo metus (įkurtas 1951 m.). 2018 m. filialas renovuotas, nupirkti nauji baldai, televizorius ir kt. Pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“ 2020 m. atnaujinta visa kompiuterinė technika – gauti keturi modernūs kompiuteriai, daugiafunkcis įrenginys, projektorius.

Nuolat bendradarbiaujame su Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla, Seniūnija, Vaikų dienos centru, Kulvos bendruomeniniais vaikų globos namais, Kulvos kultūros centru, Kulvos bendruomene, Jonavos socialinių paslaugų centru, Kauno Tado Ivanausko progimnazija.

Įgyvendindamas tikslus – tenkindamas kaimo bendruomenės kultūrinius, informacinius poreikius bei kurdamas inovatyvią biblioteką – filialas ne tik telkia gyventojus bendrai veiklai, bet ir juos ugdo, konsultuoja, teikia ir skleidžia informaciją, rūpinasi turiningu laisvalaikio praleidimu. Tačiau neapsiribojame veikla vien tik savo patalpose, bet dalyvaujame ir vietos bendruomenės gyvenime: šventėse, akcijose, bendruomeniniuose projektuose ir prisidedame prie jų įgyvendinimo, organizuojame renginius, skirtus kraštiečių jubiliejams pažymėti, Šiaurės šalių literatūros savaitei, Metų knygos rinkimams,  Senjorų dienoms ir kt. Dalyvaujame įvairiose akcijose: „Vasara su lietuviška knyga“, „Skaitymo iššūkis“, „Moliūgų terasa“ ir kt. Dalyvaudami projekte „Prisijungusi Lietuva“ mokome gyventojus skaitmeninio raštingumo pagrindų.

Ypatingai didelį dėmesį skiriame vaikų skaitymo skatinimui. Bendradarbiaudami su Kulvos A. Kulviečio mokykla, Vaikų dienos centru, Kulvos bendruomene organizuojame įvairias veiklas skatinančias skaitymą: rengiame renginius, skirtus Vaikiškos knygos dienai, rašytojų jubiliejams pažymėti, mokytojos filiale veda integruotas pamokas ir pan.

Kasmet prie akcijos „Vasara su lietuviška knyga“ noriai prisijungia vaikai. Jos metu vykdome įvairias veiklas: skaitome knygas, piešiame, žaidžiame įvairius žaidimus ir kt. Knygas skaitome net tik bibliotekoje, bet ir už jos ribų: kaimo parkelyje, Seniūnijos kiemelyje ir pan. Kasmet, baigiantis akcijai „Vasara su knyga“, su Kulvos bendruomene organizuojame įvairias išvykas, kurių metu vaikai įgyja naujų žinių, tobulina bendravimo įgūdžius, dalyvauja įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose ir turi galimybę skaityti knygas kitoje aplinkoje. Jau esame aplankę Anykščių, Kauno, Molėtų krašto ir kitas lankytinas vietas.

Ne kartą labai aktyviai dalyvavome „Skaitymo iššūkyje“ ir, užimdami pirmaujančias vietas įrodėme, kad Kulvos krašte gyvena skaitantys, bendruomeniški, iniciatyvūs žmonės. Kitaip ir būti neturėtų, nes čia gimė vienas iš lietuvių raštijos pradininkų  Abraomas Kulvietis. Tad turime kuo džiaugtis ir didžiuotis ir parodome, kad esame skaitanti, mylinti knygą bendruomenė.